กระบวนการ

ก่อนจะถึงจุดหมาย

ระหว่างทาง Policy Dialogue

ใช้วิธีการอะไรบ้าง เพื่อหาคำตอบ

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในหนึ่งวัน — Rome wasn't built in a day

กว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง Policy Dialogue ผ่านการกลั่นกรองมากมาย
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ไปจนถึงการออกแบบและดำเนิน
กระบวนการให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง

ก่อนกระบวนการ

Interview

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง

Seminar

เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ วงประชุมภายนอก ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

Fieldwork

ลงพื้นที่ดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานเทศบาลตำบล เป็นต้น

Literature Review

ค้นคว้าข้อมูลจากรายงานวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารที่น่าเชื่อถือ

Internal Meeting / Synthesis

ประชุมระดมสมองภายในทีม

ระหว่างกระบวนการ

Discussion

การแลกเปลี่ยน ถกเถียง หารือจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีคำถามที่น่าสนใจ ทำให้คนต่างมุมอยากแชร์ประเด็นที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งแลกเปลี่ยนกันเอง หรือแลกเปลี่ยนกับทีมงาน

Brainstorming by Mural / Post-it / Visual Note

ใช้กระดานเป็นพื้นที่กลางสำหรับระดมความเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่สนุกสนานมากขึ้น

Board Game

ช่วยจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนแนวคิดและวิธีการทำงาน เพื่อลดข้อจำกัดจากการสวมหัวโขน และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

Realtime Tools

กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม หรือโหวต แล้วนำผลมาแสดงทันที เพื่อใช้ผลนั้นๆ ในกระบวนการต่อไป

Patient Journey

การยกตัวอย่าง case study เส้นทางชีวิตคนไข้เมื่อเจ็บป่วยในช่วงชีวิตต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพชัดเจน ได้ insight ที่ค่อนข้างละเอียด และข้อมูลที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ล่วงหน้า

Online Public Engagement

ใช้เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสื่อสารและสำรวจความคิดเห็นในวงกว้าง สร้างการรับรู้ต่อประเด็นนั้นๆ และอาจใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นข้อมูลตั้งต้นจัดวงหารือครั้งต่อไป

 • logo
 • ต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับ Policy Dialogue

  ช่องทางการสื่อสาร

 • logo

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
  14 ซอยเจริญนคร 2 ถนนเจริญนคร
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
  กรุงเทพ 10600

Copyright © 2022 RISE Impact. All rights reserved.